طرح درس روزانه درس آمادگی دفاعی گروه آمادگی دفاعی شهرستان شادگان سال تحصیلی 90-89

 

نام درس : آمادگی دفاعی

کلاس :

تعداد دانش آموز:

موضوع : اهمیت حفاظت اطلاعات

جلسه :

تاریخ :

منبع: کتاب درسی صفحات 65-62

نهج البلاغه امام علی علیه السلام  خطبه 53 – کتب متفرقه

زمان : 90 دقیقه

تهیه کننده :

گروه آمادگی دفاعی

 

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان با اهمیت حفاظت از اسرار و اطلاعات و کسب مهارت در این امر

اهداف جزئی

1- آشنایی با چگونگی اسرار جنگ و حفظ آنها جهت جلوگیری از ضربات دشمن

2- آشنایی بانقش اطلاعات نظامی و اهمیت آن در برتری نظامی

3- تعریف اطلاعات ـ حفاظت اطلاعات و ضرورت حفاظت از آن ـ دسته بندی اطلاعات ـ عوامل افشای اطلاعات

4- ضرورت همکاری با مراجع اطلاعاتی و رعایت اصول حفاظتی ـ اسناد و مدارک و حفظ آن به لحاظ گفتاری ـ طبقه بندی و راههای مقابله به افشا و تقسیم بندی اسناد

اهداف رفتاری

فراگیر باید بتواند :

1- اطلاعات و دسته بندی آن را تعریف و تقسیم کند .

2- حفاظت از اطلاعات و علل حفظ آنرا بیان کند .

3- عوامل افشای اسرار و اطلاعات نظامی را نام ببرد . دسته بندی کند ، توضیح دهد.

4- اصول حفاظتی را شناخته و آنرا تعریف کند .

5- نقش گفتار در حفظ یا افشای اسرار را شرح دهد .

6- اسناد را طبقه بندی و حوزه هر کدام را شرح دهد ، مثال بزند و ...

وسایل

کمک آموزشی

تخته ـ گچ ـ کتب مربوط به اطلاعات و ... مقالات ـ چنانچه فیلمی از آموزش این مسائل باشد استفاده گردد . حضور در سایت و استفاده از وبلاگهای اطلاعاتی .

فعالیت مقدماتی

ذکر نام و یاد خدا و سلام و احوالپرسی و بررسی حضور افراد در کلاس جهت ایجاد بستری عاطفی برای آماده نمودن آنها و توجه به مباحث مطرح شده

ارزشیابی تشخیص

یا ورودی

1- نظر شما در مورد اطلاعات چیست ؟

2- حفاظت از اطلاعات چه اهمیتی دارد ؟

3- آیا اطلاعات مربوط به وضعیت درسی یک دانش آموز مهم است ؟

4- آیا می شود پرونده تحصیلی یک دانش آموز را به همه افراد مراجعه کننده نشان داد ؟ چرا ؟

5- آیا شما حاضرید اسرار داخل خانه شما را همه بدانند ؟

6- به نظر شما امکان بروز کدام دسته از مسائل یک جامعه ایرادی ندارد ؟

7- منظور از اسناد چیست ؟

8- آیا تا به حال شما از موردی سخن گفته اید که بعد نتیجه منفی داشته باشد ؟ چرا ؟

9- اگر سندی به شما ارائه دهند و بگویند هیچکس نباید از مفاد آن خبر داشته باشد ، شما چه اقدامی می کنید ؟

10- سوال امتحانی شما قبل از توزیع را چه کسانی حق رویت دارند ؟

11- آمار سربازان در یک منطقه عملیاتی از کدام دسته از اسناد است ؟

12- آیا شما مایلید دیدگاه های قرآن و نهج البلاغه پیرامون اخبار و اطلاعات سری را آماده و به کلاس ارائه نمایید؟

13- اگر نسبت به اقدامات دشمن بی تفاوت باشیم چه وضعیتی در جامعه پیش می آید ؟

14- سلاح – مهمات – اماکن – تأسیسات را چگونه باید حفظ کرد ؟ چه طرحی دارید که با هزینه کم نتیجه زیاد عاید شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه درس آمادگی دفاعی/سال تحصیلی 90-89/گروه آمادگی دفاعی

 

ایجاد انگیزه

با طرح سوال

1- آیا شما سازمان اطلاعات و امنیت را در یک کشور لازم می دانید ؟

2- اگر مشا با یک سخن ، حرکت ، یا عملی روبرو شوید که شک برانگیز باشد چه می کنید ؟

3- اگر در همسایگی شما افرادی در انحراف جوانان با مواد مخدر فعالیت داشته باشند ، بی تفاوت هستید و .......

' 5

تدریس ابتدایی از طرف معلم با سوال

و جواب از طرف دانش آموز

معلم : چرا پیامبر در جنگها تا قبل از حرکت مسیر را مشخص نمی کردند ؟

دانش آموز : امکان لو رفتن طرح ها و ضربه از طرف دشمن بود .

معلم : ائمه معصومین نسبت به حفظ اطلاعات چه موضعی داشتند ؟

دانش آموز : جواب و معلم نظرات آنها را کامل می کند که اطلاعات از دیدگاه آنها مهم و زمان ـ مکان ـ نیرو ـ امکانات و شرایط را مد نظر داشتند .

معلم : امام علی (ع) در نهج البلاغه به کارگزاران خود سفارش می کند که کار زیر مجموعه را بازرسی کنند . شما چه پاسخی برای این امر دارید ؟

جواب دانش آموز و توضیح معلم که حفظ امانت داری ـ نرمی با مردم ـ مدارا با ارباب رجوع ـ سریع و به موقع انجام شدن امور

معلم : چرا در شرایط جنگی یا غیر جنگی کشور سعی می کند اطلاعات از سایر همسایگان و کشورها بدست آورد ؟

جواب دانش آموز و تکمیل صحبتهای آن توسط معلم و ....

' 10

ایجاد انگیزه با نمونه مجدد

به نظرشما علت لو رفتن بعضی عملیات ها در جنگ تحمیلی چه بوده است ؟

آیا پدر یا برادر شما از این مورد در جبهه ها دیده اند ؟

آیا خودتان در کتب و مسائل مربوط به جنگ ها از لو رفتن اطلاعات مطلبی دیده یا شنیده اید و .....

' 5

تدریس معلم به شیوه پرسش و پاسخ و توضیح با مشارکت دانش آموزان

1- تعریف : اطلاعات یعنی چه ؟ و جواب آنرا با کمک دانش آموزان کار می کنیم .

2- اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود ؟ روی تخته نوشته و مثالهایی مربوط به آن از قبیل جابجایی نیروی دشمن در مورد نظامی و زمان برگزاری آزمون در غیر نظامی یادداشت می کنیم .

3- آیا می توانید حفاظت اطلاعات را تعریف کنید ؟ جواب را مختصر می گوئیم .

4- علل ضرورت حفاظت اطلاعات چیست ؟ دسته بندی و روی تخته می نویسیم .

5- عوامل افشای اطلاعات چیست ؟ آنها را بیان می کنیم .

6- چرا ضرورت دارد با مراجع قضایی همکاری کنیم ؟ ـ دانش آموزان پاسخ و سوال همگرا از کتاب ـ منظور از ادای تکلیف چیست ؟

7- چگونه عمل کنیم که دشمن به اطلاعات ما دسترسی پیدا نکند ؟ سوال واگرا خارج از کتاب با توجه به شناخت آنها از اسناد ـ مدارک ـ اماکن ـ سلاحها ـ مهمات ـ تبلیغات و ... مثال : اگر فردی وارد مخزن اصلی سوالات امتحانی شود و بعد معلوم شود سوال قبل از امتحان پخش شده است ، چه اقدامی لازم است انجام شود و ....

8- گفتار چه تأثیری در حفظ اطلاعات دارد ؟ جواب را می گوییم و بحث می کنیم و در همین رابطه راه های افشای اسرار و اندرزها را بحث می کنیم .

9- اسناد را طبقه بندی کنیم یعنی چه ؟ هر کدام را جدا نوشته و پاسخ و توضیح و مثال می زنیم . از دانش آموزان می خواهیم موردهایی غیر از کتاب بیان نمایند .

10- چند مورد در مدرسه از اطلاعات مطرح می کنیم . چرا مدیران براحتی مسائل مالی را مطرح نمی کنند ، توضیح دهید .

' 25

 

فعالیت

مسائل مربوط به کلاس ـ مدرسه ـ جامعه را از نظر اطلاعاتی ـ حفاظتی با توجه به آموخته ها دسته بندی کنید .

با توجه به مطالب گفته شده نام چهار مرکز مهم از جهت حفاظتی در شهر اصفهان را بنویسید . چگونه آنها را حفظ کنیم ؟

سه نفر بیایند و مطالب خود را به کلاس ارائه دهند .

یک نفر یک منطقه جنگی را فرض کند و مسائل مربوط به آن را از جهت اطلاعاتی برشمارد .

یک نفر از نهج البلاغه نامه 53 یک مطلب اطلاعاتی ـ حفاظتی بیان کند .

' 15

ارزشیابی پایانی

1- کدامیک از شما دسته بندی اسناد را می داند ؟

2- منظور از اسناد خیلی سری چیست ؟

3- چه تفاوتی بین اسناد محرمانه و خیلی محرمانه هست ؟

4- نقش زنان در حفظ اطلاعات را تشریح کنید و ...

' 5

فرصت سوال

اگر مطالبی به نظر شما قابل مهم نبوده است بیان کنید . سوال کنید . نظر بدهید .

' 5

تعیین تکلیف

با توجه به آموخته های خود مجموعه ای از اسناد سری ـ خیلی سری ـ محرمانه و خیلی محرمانه را شناسایی و در کلاس ارائه دهید .

به سایتهای عملیاتی مراجعه و آمار تلفات و ... را بررسی و علت آن را به لحاظ اطلاعاتی نقد کنید .

مسائل مربوط به خانه و مدرسه را از جهت سند و طبقه بندی مدارک برشمارید و هر کدام را دسته بندی کنید .

در این رابطه از مجلات ـ کتب ـ جنگهای صدر اسلام و دوران امام علی مطلب جمع آوری و به کلاس ارائه دهید .

اگر می توانید کاریکاتور از افراد در مورد لو دادن اطلاعات رسم کنید . CD بیاورید و ...

' 5

 

نوشته شده توسط عبدالامیر مجدم در ساعت 9:11 | لینک  |